EXFA Europe 

Skogsbrandssläckning/Eftersläckning

När behov av drönare är aktuellt vid eftersläckning kan EXFA efter godkännande av försäkringsbolag erbjuda denna tjänst.