EXFA Europe 

Eftersläckning skogsbrand

SAMORDNARE FÖR INSATSEN

EXFA Europe kan ställa 100 brandmän /kvinnor till förfogande.

Vi vänder oss till kommunala Räddningstjänster samt Skogsbolag och privata markägare, för indirekt släckning alternativt eftersläckning.

Bevakning/släckinsatser  vid naturvårdsbränningar erbjuds genom något av våra insatsteam.