EXFA Europe 

Eftersläckning skogsbrand

SAMORDNARE FÖR INSATSEN

Tjänsterna vänder sig till Skogsbolag samt privata markägare.

(Reservera eventuella uppdrag innan säsongen) på Tel: 070-6788609 - "ej bindande intresseanmälan".

När den kommunala räddningsledaren lämnar över till  markägaren kan samordnaren överta ansvaret för bevakning och eftersläckning.

Uppgiften omfattar ledning samt samordning av bevakningspersonal och stabsorganisation vid eftersläckning.

Samordnaren är då också kontaktperson gentemot samtliga inblandade aktörer samt myndigheter.

Vid många privata markägare i området kan samordning bli nödvändig i ett tidigt skede, vi kan då redan under pågående brand verka som markägarens samordnare mot den kommunala räddningstjänstens räddningsledare i initialskedet.

Som samordnare verkar personal med lång erfarenhet från kommunal räddningstjänst som (Styrkeledare – Insatsledare – Räddningsledare).

Samordnare medverkar vid överlämnande från kommunal räddningsledare till markägare för information samt informerar sig under pågående insats om viktig information från den kommunala räddningsledaren inför eftersläckningsarbetet.